Recent changes

2013-04-14 2013-04-02 2013-02-17 2013-01-29 2013-01-20 2013-01-18 2012-12-08 2012-11-06 2012-09-04 2012-08-02

Bazaar

bzr-git for Windows

Bazaar 2.4.2 standaloneでbzr-gitを使う場合、bzr-git-0.6.2.tar.gz が使える。

bzr-git-0.6.2をダウンロードした後、gitにrename、bzr branch lp:dulwichでdulwichを取得、gitに_libフォルダを作り、そこにdulwichを入れる。

cd Bazaarplugins
bzr-git-0.6.2をダウンロードして展開、フォルダ名をgitに変更
bzr branch lp:dulwich
cd git
mkdir _lib
mv ..dulwich _lib

参考:http://hyokonia.tumblr.com/post/12783075570/bzr-git